Greentechday uppsala

Projektet deltog i Uppsala på greentech day Joachim L var en av talarna och vi visade upp år Röda demovilla för den intresserade publiken.