Connode intresserade

Joakim E hade under dagen en presentation för connode om teknikerna.

connode.se