IPSO möte

Projektet deltar på IPSO alliance meeting i Paris. 34 deltagare och 8 från Sverige känns som om Sverige verkligen är med är det händer.

Huvudfrågorna under dagen är hur skall man agera för att få världen att förstå vad IPSO egentligen är på väg att bli.